Sunday, August 18, 2019

Stroatklinkers


Founded by Bob Heidema, *14-09-1957 Harkstede, NED (member of Return, The Four Strangers, Hickory, Flash-Light, Snoarenspul (1983-87), Grass Grow (1985-91), Stroatklinkers (1991-)
By Thieu Van De Vorst
SESSIONS
1992 Decibel Studio’s, Hoofdweg 148, 9617 A, Harkstede, NED – De Stroatklingers (Bob Heidema [vcl/gt], Adrian Farmer [vcl/banjo], Harry Jansen [mandolin], Frank Heidema [bass], Henk Bloupot [vcl/accordion]. Producer: Bob Heidema)
001 BLIEF NOG EVEN ZITTEN SCR A 3  
002 DE OL VISSER SCR A 3  
003 JENEVERSTOKERIJ SCR A 3  
004 STEERNS SCR A 3  
005 ZOLTKAMP SCR A 3  
006 'T NIJSBLAD VAN 'T NOORDEN SCR A 3  
007 VLAIGENDE GRUNNIGER SCR A 3  
008 AS K DIE IN DIEN OGEN KIEK SCR A 3  
009 IN HAARKSTEE STAAIT GAIN KROUG SCR A 3
010 BANGE MINSEN SCR A 3
011 TRIENE SCR A 3  
012 ZUNDAGS IN TERMUNTEN SCR A 3  
013 WOAROM LAIST MIE IN DE KOLLE STOAN SCR A 3
1995 SCR Productions, Hoofddorp, NED – De Stroatklingers (Bob Heidema [vcl/gt], Adrian Farmer [vcl/banjo/mandolin/dobro/gt], Harry Jansen [mandolin], Frank Heidema [vcl/bass], Henk Bloupot [vcl/accordion]. Producer: Bob Heidema)
014 KATRIEN SCR A 4  
015 HOU DE WIND OOK WAAIT SCR A 4  
016 WINDKRACHT DATTIEN SCR A 4  
017 HET DUT ME GOUD SCR A 4
018 ASK ME VERVEEL SCR A 4  
019 MOST DER 'N BAARG VEUR DOWN SCR A 4
020 DAANS VAN DE DWARGEN SCR A 4  
021 KORT LAIDJE OVER DRAANK SCR A 4  
022 VOETBALCLUB SCR A 4  
023 TOUWGIE SPRINGEN SCR A 4
024 HOUNDERHOK SCR A 4  
025 AANS OM SCR A 4
026 SOLDOAT SCR A 4  
027 TWIJDUUSTERN SCR A 4
2000 SCR Productions, Hoofddorp, NED – Stroatklingers (Bob Heidema [vcl/gt], Adrian Farmer [vcl/dobro/gt/banjo], Johanna Hamstra [banjo], Harry Jansen [mandolin], Frank Heidema [vcl/bass/gt], Henk Bloupot [vcl/accordion]. Producer: Bob Heidema)
028 OP DE KOVVIE SCR A 12  
029 ZUNDER DIE SCR A 12
030 JOOST MAG 'T WAITEN SCR A 12  
031 STROATJE OM SCR A 12
032 LOAT MOAR GOAN SCR A 12
033 NOORDPOLDERZIEL SCR A 12
034 VEUL TE LOAT IN HOES SCR A 12
035 WE GOAN VISSEN SCR A 12
036 GAIN WOORD TE VEUL SCR A 12
037 SNUUSTERLOADJE SCR A 12  
038 SPAIGELBEELD IN 'T WOATER SCR A 12  
039 BIE ONS IN DORP SCR A 12
040 SLOAP ZACHT SCR A 12  
041 TOM SCR A 12
042 AIGEN WIES SCR A 12  
2001 SCR Productions, Hoofddorp, NED – Stroatklingers (Bob Heidema [vcl/gt], Adrian Farmer [vcl/dobro/gt], Johanna Hamstra [vcl/banjo], Harry Jansen [vcl/mandolin], Frank Heidema [vcl/bass], Henk Bloupot [vcl/accordion]. Producer: Bob Heidema)
043 GRUNNEGERS VEUR GEVORDERDEN SCR A 14  
044 AS T BOETEN STORMT SCR A 14  
045 DE HOAVEN VAN DELFZIEL SCR A 14  
046 VUEJOAR IN DE KOP SCR A 14  
047 D' OL BOERDERIJ SCR A 14
048 T ZEL WEER VEUJOAR WORDEN SCR A 14  
049 NIJJOARSDAG KWART NOA TWAALVEN SCR A 14  
050 GRUNNEGERS VEUR BEGUNNERS SCR A 14  
051 DOAR BLUIT MIEN EERAPPELLAND SCR A 14
052 ZO MOUTVE T HOLDEN SCR A 14  
053 NIJ STOATENZIEL SCR A 14  
054 HELP ME THROUGH THE NIGHT SCR A 14
2005 SCR Productions, Hoofddorp, NED – Stroatklingers (Bob Heidema [vcl/gt], Johanna Hamstra [banjo], Harry Jansen [vcl/mandolin], Frank Heidema [bass], Henk Bloupot [vcl/accordion] + Wia Buze [vcl], Adrian Farmer [vcl/dobro/gt], Addo Kor [drums], Joost Van Es [fiddle], Reinout Douma [piano]. Producer: Bob Heidema)
055 HET ZEL ME 'N VREUGDE WEZEN SCR A 19
056 SCHIENST AS DE MOAN SCR A 19
057 T-SHIRT BLOES SCR A 19  
058 JOHANNA'S ROK SCR A 19  
059 LOOP NOAR DE POMP SCR A 19  
060 DOMNEE SCR A 19  
061 KOEKOEK SCR A 19  
062 WE NEMEN ER NOG EIN OP SCR A 19  
063 IK HOL NOG MEER VAN DIE SCR A 19
064 KLINKKLOAR SCR A 19  
065 MIEN HOESHOLN SCR A 19  
066 TWIJDE KOPKE KOVVIE SCR A 19  
067 SWAALFKES SCR A 19  
068 KOESKAS SCR A 19  
069 EVIL SHADOW SCR A 19  
070 IK ZAI DIE SCR A 19  
2012 Decibel Studio’s, Hoofdweg 148, 9617 A, Harkstede, NED – Stroatklingers (Bob Heidema [vcl/gt], Adrian Farmer [vcl/banjo/ dobro/gt/mandolin], Johanna Hamstra [banjo], Harry Jansen [vcl/mandolin/el gt/ fiddle], Frank Heidema [vcl/bass/percussion], Henk Bloupot [vcl/accordion/harmonica/ ukulele] +  Joost Van Es [fiddle], Geert Oude Weernink [tin whistle]. Producer: Bob Heidema)
071 DER BENNEN VEUL MOOIE WICHTER IN GRUNNEN SCR 71  
072 MENEER VAN DE BELASTEN SCR 71  
073 OVER T WOTTER SCR 71  
074 T WICHJE OET DE TWIJDE KLAS SCR 71  
075 T IS BETTER DAST NIKS ZEGST SCR 71  
076 DE RADIO SCR 71  
077 VRIZZE WIND SCR 71  
078 IN MIEN AUTO SCR 71  
079 T LAIFSTE LAIFDES LAID SCR 71
080 STOPLICHTEN SCR 71  
081 HONDEWEER SCR 71  
082 GESCHENK OET DE HEMEL SCR 71  
083 KEFFEE D IEZERN KLAP SCR 71  
084 FRIESLAND SCR 71  
085 T GRUNNEGS LAID SCR 71
2015 UnderCover Studio, Heiligelaan 68, 9636 CP, Zuidbroek,  NED – Bob Heidema (Bob Heidema [vcl], Coos Gravelink [various instruments], Adrian Farner [dobro], Anne Doedens [steel], Joost Van Es [fiddle/cello], Joni Fens [sax], Tineke Abelen [fluite], Geert Oude Weerning [tin whistle], Sasja Velt [hmny vcl]. Producer: Coos Gravelink, Bob Heidema)
H01 DOU K NOG JONG WAS SCR 77
H02 WOARE LAIFDE SCR 77
H03 T-SHIRT BLUES SCR 77
H04 GAS SCR 77
H05 SCHEPEN ZUNDER ZAAIL SCR 77
H06 ONS GEHAAIM SCR 77
H07 HELP MIE SCR 77
H08 IK HOL NOG MEER VAN DIE SCR 77
H09 MOOIE VOGEL SCR 77
H10 MIEN JEUGD SCR 77
H11 RONDJE GRUNNEN SCR 77
H12 IK ZAI DIE SCR 77
2015 UnderCover Studio, Heiligelaan 68, 9636 CP, Zuidbroek,  NED – Stroatklingers (Bob Heidema [vcl/gt], Adrian Farmer [vcl/banjo/ dobro/gt/ mandolin], Johanna Hamstra [banjo], Harry Jansen [vc/mandolin/ gt/ banjo], Bert Veldkamp [vcl/bass], Henk Bloupot [vcl/accordion/harmonica/ percussion/ ukulele] +  Joost Van Es [fiddle]. Producer: Coos Grevelink, Bob Heidema)
086 BLIEF NOG EVEN ZITTEN SCR 79  
087 DE SCHAAIDEN SCR 79  
088 OP DE KOVVIE SCR 79
089 LOAT MOR GOAN SCR 79
090 HET ZEL ME N VREUGDE WEZEN SCR 79
091 AS VAAIER WOORDEN SCR 79  
092 LOOP NOAR DE POMP SCR 79  
093 STEERNS SCR 79  
094 TWIJDE KOPJE KOVVIE SCR 79
095 HINDREK KLAIN SCR 79  
096 ZUNDER DIE SCR 79  
097 STAY A WHILE LONGER SCR 79  
098 NEVER GOING BACK SCR 79  
099 I'VE JUST SEEN A FACE SCR 79  
100 YELLOW RIVER SCR 79  
101 HEARTBEAT SCR 79  
102 MR. ROCK AND ROLL SCR 79  
103 HARD TIMES SCR 79  
104 BROWN EYED GIRL SCR 79  
105 LOOKING OUT MY BACKDOOR SCR 79  
106  SEA OF HEARTBREAK SCR 79 .
107 MR. SPACEMAN SCR 79  
108 HERE TODAY AND GONE TOMORROW SCR 79
109 THAT'S ALRIGHT MAMA SCR 79  
110 JOHNNY CASH MEDLEY SCR 79  


ALBUMS
Stroatklinkers  [NED] SK 101 Vlaigende Grunniger: Blief Nog Even Zitten;  De Ol Visser;  Jeneverstokerij;  Steerns;  Zoltkamp;  't Nijsblad Van 't Noorden;  Vlaigende Grunniger;  As K Die in Dien Ogen Kiek;  In Haarkstee Staait Gain Kroug;  Bange Minsen;  Triene;  Zundags in Termunten;  Woarom Laist Mie in De Kolle Stoan – 11-92 (reissued on Strictly Country SCR A 3 in 1995)
Strictly Country [NED] SCR A-4 Windkracht Dattien:  Katrien;  Hou De Wind Ook Waait;  Windkracht Dattien;  Het Dut Me Goud; Ask Me Verveel;  Most Der 'n Baarg Veur Down; . Daans Van De Dwargen;  Kort Laidje Over Draank;  Voetbalclub;  Touwgie Springen;  Hounderhok;  Aans Om;  Soldoat;  Twijduustern - 95
Strictly Country [NED] SCR A-12 Stroatje Om;  Op De Kovvie;  Zunder Die;  Joost Mag 'T Waiten;  Stroatje Om; Loat Moar Goan;  Noordpolderziel; Veul Te Loat in Hoes; We Goan Vissen;  Gain Woord Te Veul;Snuusterloadje;  Spaigelbeeld in 'T Woater;  Bie Ons in Dorp; Sloap Zacht;  Tom;  Aigen Wies - 00
Strictly Country [NED] SCR A-14 Knap Stoaltje/Laidjes van Ede Staal:  Grunnegers Veur Gevorderden;  As T Boeten Stormt;  De Hoaven Van Delfziel;  Vuejoar in De Kop;  D' Ol Boerderij;  T Zel Weer Veujoar Worden;  Nijjoarsdag Kwart Noa Twaalven;  Grunnegers Veur Begunners;  Doar Bluit Mien Eerappelland;  Zo Moutve T Holden;  Nij Stoatenziel;  Help Me Through the Night- 01
Strictly Country [NED] SCR A-19 Klinkkloar: Het Zel Me 'N Vreugde Wezen; Schienst As De Moan;  T-shirt Bloes;  Johanna's Rok;  Loop Noar De Pomp;  Domnee;  Koekoek;  We Nemen Er Nog Ein Op;  Ik Hol Nog Meer Van Die;  Klinkkloar;  Mien Hoesholn;  Twijde Kopke Kovvie;  Swaalfkes;  Koeskas;  Evil Shadow;  Ik Zai Die - 05
Strictly Country [NED] SCR 71 Vrizze Wind:  Der Bennen Veul Mooie Wichter In Grunnen;  Meneer Van De Belasten;  Over T Wotter;  T Wichje Oet De Twijde Klas;  T Is Better Dast Niks Zegst;  De Radio;  Vrizze Wind;  In Mien Auto;  T Laifste Laifdes Laid; Stoplichten;  Hondeweer;  Geschenk Oet De Hemel;  Keffee D Iezern Klap;  Friesland;  T Grunnegs Laid – 05-01-13
Strictly Country [NED] SCR 77 Allain:  Dou K Nog Jong Was; Woare Laifde; T-Shirt Blues; Gas; Schepen Zunder Zaail; Ons Gehaaim; Help Mie; Ik Hol Nog Meer Van Die; Mooie Vogel; Mien Jeugd; Rondje Grunnen; Ik Zai Die – 17-07-15 Bob Heidema
Strictly Country [NED] SCR 79 25 Joar:  Blief Nog Even Zitten;  De Schaaiden;  Op De Kovvie;  Loat Mor Goan;  Het Zel Me N Vreugde Wezen; As Vaaier Woorden;  Loop Noar De Pomp;  Steerns;  Twijde Kopje Kovvie;  Hindrek Klain;  Zunder Die;  Stay A While Longer;  Never Going Back;  I've Just Seen A Face;  Yellow River;  Heartbeat;  Mr. Rock And Roll;  Hard Times;  Brown Eyed Girl;  Looking Out My Backdoor;  Sea Of Heartbreak; . Mr. Spaceman;  Here Today And Gone Tomorrow;  That's Alright Mama;  Johnny Cash Medley – 16 (20-11-15 digital)


           

No comments:

Post a Comment