Friday, April 9, 2021

BG Bazar

 By Thieu Van De Vorst, Praguefrank
SESSIONS

1998 unknow, CZ – BG Bazar
Unknown tracks for album Rudá zář
2002-2003 JJ Studio, Nová Paka, CZE – BG Bazar (Jarda Jarry Handlíř [vcl/gt/ banjo], Alena Vítová [vcl/gt/keyboards/ flute], Václav Hroch [vcl/dobro/mandolin], Jaromír Janda [mandolin/fiddle], Zbyšek Sadílek [vcl/bass gt] + Michal Kune [gt])
013 PLÁČ
014 TAKE ME BACK HOME
015 BIG SCIOTA
016 VZPOMÍNKA VĚRNÝM
017 IT WAS NOT YOU
018 NEBESKÁ ZÁŘ
019 HERNA
020 SILVER MOONLIGHT
021 DEN D
022 ZPÍVÁM SNŮM
023 I‘M ROLLIN‘
024 POSLEDNÍ DEN PRÁZDNIN
Tracks above issued on album Poslední den prázdnin
2004 unknown, CZE – Bluegrass Bazar (Jarda Jarry Handlíř [vcl/gt/ banjo], Alena Vítová [vcl/gt/keyboards/ flute], Václav Hroch [vcl/dobro/mandolin], Jaromír Janda [mandolin/ fiddle], Zbyšek Sadílek [vcl/bass gt] + Zuzana Vítová [vcl/fiddle])
025 KOMETA KaB 0027-2  
026 OÁZA USMÍŘENÍ KaB 0027-2  
027 VLNY KaB 0027-2  
028 SVÁDIVÁ HRA KaB 0027-2  
029 NYMFA KALYPSÓ A NEKONEČNÉ OBJETÍ KaB 0027-2  
030 DECH MOŘSKÝCH PLÁNÍ KaB 0027-2  
031 JÁ VIDĚL TVŮJ KaB 0027-2  
032 VYHAZOV KaB 0027-2  
033 POSELSTVÍ V+KŮ KaB 0027-2  
034 MODRÁ ORCHIDEJ KaB 0027-2  
035 MOTÝLEK KaB 0027-2
036 LAST KISS KaB 0027-2  
037 GIVE ME SOME HOPE KaB 0027-2  


ALBUMS
BG Bazar [CZE] no # Rudá zář
: (tracks unknown)  - 98
BG Bazar [CZE] no # Poslední den prázdnin: Pláč; Take Me Back Home;  Big Sciota; Vzpomínka věrným; It Was Not You; Nebeská zář; Herna; Silver Moonlight; Den D; Zpívám snům; I‘m Rollin‘; Poslední den prázdnin – 03 (demo CD)
KaB Music [CZE] 0027-2 Dech mořských plání: Kometa; Oáza usmíření; Vlny; Svádivá hra; Nymfa Kalypsó a nekonečné objetí; Dech mořských plání; Já viděl tvůj; Vyhazov; Poselství v+ků; Modrá orchidej; Motýlek; Last Kiss; Give Me Some Hope - 04


No comments:

Post a Comment