Monday, June 7, 2021

Knírači

 By Thieu Van De Vorst
SESSIONS

9-10 December 1996/13-16 January 1997 Český Rozhlas Plzeň Studio, náměstí Míru 10, , Plzeň  CZE – Knírači (Miroslav Urban [vcl/gt], Jaroslav Hradecký [vcl/banjo],  Zdeněk Šmída – Jéčo [vcl/mandolin], Tycler Jiří Redy Hudeček [vcl/dobro], Josef Sedlák, Pepino [vcl/bass gt].  Producer: Petr Petrik)
001 NEW CAPTOWN RACES RI 001-2
002 DÁL TOU CESTOU;WILLY BAKER RI 001-2
003 BARVY (BLUE NIGHT) RI 001-2
004 NĚKDY SE LÁSKA TOČÍ (BABY BLUE) RI 001-2
005 PÁR TÓNŮ (I'M SATISFIED WITH YOU) RI 001-2
006 JEN PRSTEN ZBÝVÁ (GOOD AS GOLD) RI 001-2
007 SWING LOW (SWEET CHARIOT) RI 001-2
008 JE RÁNO, PŘEJ SI VÍC (LAST LETTER HOME) RI 001-2
009 I WALKING RI 001-2
010 ČAS JE LHÁŘ (HOW ABOUT YOU) RI 001-2
011 VRAŤ SE MILÁ (PAIN IN MY HEARD) RI 001-2
012 PRŠÍ (DON'T LET YOUR DEAL GO DOWN) RI 001-2
013 TIME GONE BY RI 001-2
014 MALÁ BABY (GREAT BALLS OF FIRE) RI 001-2  ALBUMS
Ring Print/Radio Most [CZE] RI 001-2 Dál Tou Cestou...:
New Captown Races; Dál Tou Cestou;Willy Baker; Barvy (Blue Night); Někdy Se Láska Točí (Baby Blue); Pár Tónů (I'm Satisfied With You); Jen Prsten Zbývá (Good As Gold); Swing Low (Sweet Chariot); Je Ráno, Přej Si Víc (Last Letter Home); I Walking; Čas Je Lhář (How About You); Vrať Se Milá (Pain In My Heard); Prší (Don't Let Your Deal Go Down); Time Gone By; Malá Baby (Great Balls Of Fire) – 97


No comments:

Post a Comment