Wednesday, June 9, 2021

Křeni

 By Thieu Van De Vorst
SESSIONS

Spring 2003 Studio Petrovice, Petrovice u Karviné, CZE – Křeni (Ondra Kozák [vcl/gt], Michal Wawrzyczek [baritone vcl/banjo], Petr Novák  [tnr/ld-1 vcl/mandolin], Lukáš Rytíř [baritone vcl/bass gt])
001 BLUE NIGHT
002 MODRÁ ZÁŘ
003 JÓ TAK TOHLE JÁ ZNÁM
004 LOVE PLEASE COME HOME
005 TY VÍŠ
006 ULMA'S BREAKDOWN
007 UŽ ANI DEN, UŽ ANI CHVÍLI
008 MAMA DON'T ALLOW
009 LITTLE MAGGIE
010 MÁM LHÁT I VÁM
011 ROCKY ROAD BLUES -1
012 SRDCE LEDOVÝ
013 ČAS PRÁZDNIN
014 SITTING ON THE TOP OF THE WORLD
Tracks above issued on album Tohle já znám
Winter 2004/2005 Studio HICON, Popůvky u Brna,  CZE – Křeni (Ondra Kozák [ld vcl/gt], Michal Wawrzyczek [baritone vcl/banjo], Petr Novák  [vcl/mandolin/gt], Lukáš Rytíř [baritone vcl/bass gt/bass] + František Karlický [dobro})
015 YESTERDAY WAS A STRANGE DAY
016 YOUR LOVE´S GONE AWAY
017 WATER IN MY SHOES
018 DUST ON MY HEART
019 HOLIDAY SESSION
020 TOULKY TMOU
021 HOW CAN YOU LIVE WITHOUT LOVE
022 CESTA ZA TEBOU
023 RUSTY CHAIN
024 LEAVING HOME
025 THE ONLY THING I MISS
026 TROUBLES ON MY MIND
027 HOME IN ALABAMA
Tracks above issued on album Leaving Home
February-April 2007 Studio Sabik, Medvedov, SVK – Křeni (Ondra Kozák [ld-hmny vcl/gt], Michal Wawrzyczek [ld vcl-1/baritone vcl/banjo], Vítek Hanulík  [ld vcl-3/hmny vcl//mandolin/gt],  Karel Začal [dobro], Lukáš Rytíř [ld vcl-2/baritone vcl/bass gt/bass])
028 JUST THE SKY YOU´RE UNDER
029 LAST LOVE WALTZ
030 COOL NIGHT
031 VZPOMÍNKY -3
032 I KNOW WHAT IT MEANS TO BE LONESOME
033 TRYING NOT TO THINK
034 MOUNTAIN STREAM
035 KDYBY -2
036 FALLING, FALLING, FALLING
037 TO CO NÁS TRÁPÍ
038 KLAUN
039 VOICE OF THE BELL UPON THE RAIN -1
040 PÍCHNEŠ SE A CO?!
041 TMAVÝ KOUT -2
042 500 MILES
Tracks above issued on album For Sale
February-April 2009 Studio Petrovice, Petrovice u Karviné, CZE – Křeni (Ondra Kozák [ld vcl-1/hmny vcl/gt/ fiddle], Michal Wawrzyczek [ld vcl-2/baritone vcl/banjo/piano], Vítek Hanulík  [hmny vcl//mandolin/gt],  Karel Začal [ld vcl-3/dobro/hmny vcl], Lukáš Rytíř [ld vcl-4/baritone vcl/bass gt/bass]. Producer: Křeni)
043 LUCKY MAN -1
044 GENTLE ON MY MIND -1
045 MY BEST FRIEND -4
046 OUR LIFE IS NOT A LOVESONG -2
047 ICY WIN
048 MY DAILY PLAN -2
049 PODZIMNÍ PÍSEŇ -3
050 BUT I DO -2
051 IN MY NEXT LIFE -1
052 TY JSI A JÁ JSEM -4
053 POZOR NA PSA
054 I KNOW THAT YOU MISS ME -2
055 A BETTER DAY-1  
Tracks above issued on album Lucky Man

ALBUMS
Křeni [CZE] no # Tohle já znám:
  Blue Night; Modrá zář; Jó tak tohle já znám; Love Please Come Home; Ty víš; Ulma's Breakdown; Už ani den, už ani chvíli;Mama Don't Allow; Little Maggie; Mám lhát i vám; Rocky Road Blues; Srdce ledový; Čas prázdnin; Sitting On The Top Of The World - 04-10-03
Křeni [CZE] no # Leaving Home: Yesterday Was a Strange Day; Your Love´s Gone Away; Water in My Shoes; Dust on My Heart; Holiday Session; Toulky tmou; How Can You Live without Love; Cesta za tebou; Rusty Chain; Leaving Home; The Only Thing I Miss; Troubles on My Mind; Home in Alabama - 05-05
Křeni [CZE] /Modrá struna no # For Sale: Just the Sky You´re Under; Last Love Waltz; Cool Night; Vzpomínky; I Know What It Means To Be Lonesome; Trying Not To Think; Mountain Stream; Kdyby; Falling, Falling, Falling; To co nás trápí; Klaun; Voice Of the Bell Upon the Rain; Píchneš se a co?!; Tmavý kout; 500 Miles – 05-07
Křeni [CZE] no # Lucky Man: Lucky Man; Gentle On My Mind; My Best Friend; Our Life Is Not a Lovesong; Icy Wind; My Daily Plan; Podzimní píseň; But I Do; In My Next Life; Ty jsi a já jsem; Pozor na psa; I Know That You Miss Me; A Better Day – 05-09

No comments:

Post a Comment