Sunday, August 8, 2021

Sunny Side

 By Thieu Van De Vorst, Praguefrank
SESSIONS  

1997 [live] unknown, CZE - Sunny Side (Petr "Sam" Hrubý [vcl/gt], Zbyněk Podskalský  [vcl/banjo], Mirek Prokop [vcl/bass], Jiří Králík [vcl/fiddle])
00001 I'M HEAD OVER HEELS IN LOVE
00002 RANK STRANGER
00003 I'M GOING BACK TO OLD KENTUCKY
00004 PAIN IN MY HEART
00005 ON AND ON
00006 CUMBERLAND GAP
Tracks above issued on EP Going Back To Old Kentucky
June 1998 Propast Studio, Stříbrná Skalice – Hradec, CZE - Sunny Side (Petr "Sam" Hrubý [vcl/gt], Zbyněk Podskalský  [vcl/banjo], Mirek Prokop [vcl/bass], Jiří Králík [vcl/fiddle] + Honza Máca [mandolin],  Henrich Novák [dobro])
001 NEW FIVE CENTS
002 LONG JOURNEY HONE
003 CUCKOO BIRD
004 UNCLE PEN
005 DADDY’S WORDS
006 KEEP ON THE SUNNY SIDE
007 LONESOME DAY
008 DANNY BOY
009 MY ROSE OF OLD KENTUCKY
010 SALLY GOODIN
011 BLUEGRASS MEDLEY IN A
012 I BELONG TO YOU
013 SUNNY SIDE OF THE MOUNTAIN
014 MY CABIN IN CAROLINE
015 NEW FIVE CENTS
016 ANNIE’S SONG
Tracks above issued on album Lonesome Station
1999 MACAC Český rozhlas studio, Ústí nad Labem – Sunny Side (Pavel Handlík [vcl/gt], Zbyněk Podskalský  [vcl/banjo], Mirek Prokop  [vcl/bass],  Jiří Králík  [fiddle])
017 LITTLE GEORGIA ROSE
018 BLACK MOUNTAIN RAG
019 KENTUCKY WALTZ
020 GOOD BYE, OLD PAL
021 I'M ON MY WAY TO THE OLD HOME
022 USED TO BE
023 POLKA ON THE BANJO
Tracks above issued on EP Little Georgia Rose
2000 unknown, CZE -  - Sunny Side (Pavel Handlík [vcl/gt], Zbyněk Podskalský  [vcl/banjo], Mirek Prokop [vcl/bass], Jiří Králík [vcl/fiddle])
024 YOUR LOVE IS LIKE A FLOWER CR 0134-2-331
025 THE OLD CROSSROADS CR 0134-2-331
026 TALL PINES CR 0134-2-331
027 REUBEN CR 0134-2-331
028 WHERE THE SOUL OF MAN NEVER DIES CR 0134-2-331
029 CORA IS GONE CR 0134-2-331
030 SOLDIER'S JOY CR 0134-2-331
031 BLUE NIGHT  CR 0134-2-331
032 HEAVEN CR 0134-2-331
033 LITTLE WHITE WASHED CHIMNEY CR 0134-2-331
034 SWEETHEART, YOU'VE DONE ME WRONG CR 0134-2-331
035 COLUMBUS STOCKADE BLUES CR 0134-2-331
036 BLUE MOON OF KENTUCKY CR 0134-2-331
037 BONAPARTE CROSSING THE RHINE CR 0134-2-331
038 TALL PINES MOTION CR 0134-2-331
April 2001 Svengali Studio, Praha, CZE – Jirka  Králík and Sunny Side (Jiří Králík [vcl/fiddle], Pavel Handlík [vcl/gt], Zbyněk Podskalský  [vcl/banjo], Zdeněk Jahoda [mandolin], Jarda Jahoda [banjo], Mirek Prokop [vcl/bass], Josef Malina [fiddle])
039 ASHLAND BREAKDOWN
040 STAY A LITTLE LONGER
041 RAGTIME ANNIE
042 SALLY GOODIN
043 WHERE THE SOUL OF MAN NEVER DIES
044 BLACK MOUNTAIN RAG
045 BONAPARTE RETREAT
046 LISTEN TO THE MOCKING-BIRD
047 GET ALONG HOME CINDY
048 JERUSALEM’S RIDGE
049 BACK TO THE CROSS
050 UNCLE PEN
051 LEE HIGHWAY BLUES
052 THE YELLOW ROSE OF TEXAS
Tracks above issued on album Devil’s Box
2001 MACAC Český rozhlas studio, Ústí nad Labem – Sunny Side (Pavel Handlík [vcl/gt], Zbyněk Podskalský  [vcl/banjo], Mirek Prokop  [vcl/bass],  Jiří Králík  [fiddle]  + Vlaďka Svobodová, Lenka Feltlová  [vcl], Radek Vankát  [dobro], Vladimír Papež  [harmonica], Petr Králík sr [whistling])
053 KDYŽ NÁŠ TÁTA HRÁL
054 ZÁTOKA
055 BLUES FOLSOMSKÉ VĚZNICE
056 NETOUŽÍM PO LUSTRECH Z KŘIŠŤÁLU
056 ŘEKNĚTE JÍ
057 ZATRACENEJ ŽIVOT
058 HARDY
059 NEČEKEJ UŽ DÁL
060 ŠEST BÍLÝCH KONÍ
061 VLAK PŮLNOČNÍ
062 VLAK MÁ ZELENOU
063 ABILENE
064 JESSE JAMES
065 BANJO Z MLŽNÝCH HOR
Tracks above issued on album Staří Greenhorni
January 2004 [live] Mladá Boleslav – Sunny Side (Pavel Handlík [vcl/gt], Petr Vošta  [vcl/banjo], Radim Duda [mandolin], Mirek Prokop  [vcl/bass],  Jiří Králík  [vcl/fiddle])
06501 FLINT HILL SPECIAL
06502 IN THE JAILHOUSE NOW
06503 ME AND MY OLD BANJO
06504 KENTUCKY WALTZ
06505 RAWHIDE
06506 VLAK PŮLNOČNÍ
06507 BLUE RIDGE CABIN HOME
06508 ZÁTOKA
06509 BLUES FOLSOMSKÉ VĚZNICE
06510 ABILENE
06511 SUNNY SIDE OF THE MOUNTAIN
06512 TENNESSEE WALTZ
06513 FOGGY MOUNTAIN SPECIAL
06514 LOVE PLEASE COME HOME
06515 BLUE MOON OF KENTUCKY
06516 GOOD BYE OLD PAL
06517 ORANGE BLOSSOM SPECIAL
Tracks above issued on album Live Show – January 2004 Mladá Boleslav
2007 unknown, CZE – Sunny Side (Pavel Handlík [vcl/gt], Petr Vošta  [vcl/banjo], Radim Duda [mandolin], Mirek Prokop  [vcl/bass] +,  Jiří Králík  [fiddle])
066 DARK AS THE NIGHT
067 CUCKOO BIRD
068 ROCK SALT AND NAILS
069 SOMEONE TOOK MY PLACE WITH YOU
070 LOVE PLEASE COME HOME
071 I WONDER WHERE YOU ARE TONIGHT
072 TENNESSEE WALTZ
073 CASH ON THE BARRELHEAD
074 ME AND MY OLD BANJO
075 BLUE MOON OF KENTUCKY
076 IN THE JAILHOUSE NOW
077 KEEP ON THE SUNNY SIDE
Tracks above issued on album Keep On The Sunny Side


ALBUMS
Sunny Side [CZE] no # Lonesome Station:
New Five Cents; Long Journey Hone; Cuckoo Bird; Uncle Pen; Daddy’s Words; Keep On The Sunny Side; Lonesome Day; Danny Boy; My Rose Of Old Kentucky; Sally Goodin; Bluegrass Medley In A; I Belong To You; Sunny Side Of The Mountain; My Cabin In Caroline; New Five Cents; Annie’s Song - 98
Radioservis [CZE] CR 0134-2-331 Tall Pines – At The Old Home: Your Love Is Like A Flower; The Old Crossroads; Tall Pines; Reuben; Where The Soul Of Man Never Dies; Cora Is Gone; Soldier's Joy; Blue Night ; Heaven; Little White Washed Chimney; Sweetheart, You've Done Me Wrong; Columbus Stockade Blues; Blue Moon Of Kentucky; Bonaparte Crossing The Rhine; Tall Pines Motion – 00
Jirka Kralik [CZE] no # Devil’s Box: Ashland Breakdown; Stay A Little Longer; Ragtime Annie;  Sally Goodin; Where The Soul Of Man Never Dies; Black Mountain Rag; Bonaparte Retreat; Listen To The Mocking-bird; Get Along Home Cindy; Jerusalem’s Ridge; Back To The Cross; Uncle Pen; Lee Highway Blues; The Yellow Rose Of Texas – 01 Jirka Králík and Sunny Side
Sunny Side [CZE] no # Staří Greenhorni: Když náš táta hrál; Zátoka; Blues Folsomské věznice; Netoužím po lustrech z křišťálu; Řekněte jí; Zatracenej život; Hardy; Nečekej už dál; Šest bílých koní; Vlak půlnoční; Vlak má zelenou; Abilene; Jesse James; Banjo z mlžných hor – 01
Sunny Side [CZE] no # Live Show – January 2004 Mladá Boleslav: Flint Hill Special; In The Jailhouse Now; Me and My Old Banjo; Kentucky Waltz; Rawhide; Vlak půlnoční; Blue Ridge Cabin Home; Zátoka; Blues Folsomské věznice; Abilene; Sunny Side Of The Mountain; Tennessee Waltz; Foggy Mountain Special; Love Please Come Home; Blue Moon of Kentucky; Good Bye Old Pal; Orange Blossom Special - 04
Sunny Side [CZE] no # Keep On The Sunny Side:Dark As The Night; Cuckoo Bird; Rock Salt And Nails; Someone Took My Place With You; Love Please Come Home; I Wonder Where You Are Tonight; Tennessee Waltz;  Cash On The Barrelhead; Me And My Old Banjo;    Blue Moon Of Kentucky; In The Jailhouse Now; Keep On The Sunny Side - 07

EPs
Sunny Side [CZE] no # Going Back To Old Kentucky: I'm Head Over Heels In Love; Rank Stranger; I'm Going Back To Old Kentucky; Pain In My Heart; On And On; Cumberland Gap – 98
Sunny Side [CZE] no # Little Georgia Rose: Little Georgia Rose; Black Mountain Rag; Kentucky Waltz; Good Bye, Old Pal; I'm On My Way To The Old Home; Used To Be; Polka On The Banjo - 99


No comments:

Post a Comment