Wednesday, August 18, 2021

Tomáš Peško (Band)

 By Thieu Van De Vorst
SESSIONS   also member of Nový Rownák, BG Time
2001 Shramot Studio, Piešťany, SVK – Tomáš Peško Band (Tomáš Peško  [banjo],  Vladimír Čík [gt], Michal Barok [mandolin], Andrej Jeriga [bass]   + Peter Baláž  [gt], Peter Szabados [dobro], Stanislav Palúch [fiddle])
001 RED WINE R131-00003-2-331  
002 SWING 24 R131-00003-2-331  
003 KOMU ZVONIA R131-00003-2-331  
004 FAST ONE R131-00003-2-331
005 NIGHT OF THE GHOSTS R131-00003-2-331  
006 DARK FOREST R131-00003-2-331  
007 B COMPLEX R131-00003-2-331  
008 LIGHT IN THE STORM R131-00003-2-331  
009 THE CELTIC DANCE R131-00003-2-331  
010 SWING FOR FUNCTHOMAS R131-00003-2-331  
24 May-3 June 2001 [live-EWOB] Voorthuizen, NED - Tomáš Peško Band
01001 LIGHT IN THE STORM SCR-A15
STRICTLY COUNTRY SCR A15 EUROPEAN WORLD OF BLUEGRASS 2001 (NED, 2001)
Btw May/June 2003 [live-EWOB] unknown, NED - Tomáš Peško Band (Tomáš Peško [banjo], Alexandra Vassova [vcl], Vladimir Cik [gt], Michal Barok [mandolin],  Andrej Jeriga [bass]. Producer: Liz Meyer)
01002 H-MINOR  SCR A7
STRICTLY COUNTRY SCR A17 EUROPEAN WORLD OF BLUEGRASS 2003 (NED, 2003)
2020 unknown, SVK – Tomáš Peško (Tomáš Peško [vcl/el gt/banjo], Jozef Valábek [vcl/ac gt], Ivan Benkovič [el gt/mandolin/ steel/ harmonica/ banjo/pipe], Michal Barok [mandolin],  Andrej Jerige/Ivo Jankovič [bass], Pavol Kováč [drums],  Danirl Spiner/Pere Brzo [keyboards],   Peter Vondráček [piano], Jiří Kesner /Marián Jaslovský [sax])
011 PEDRO Soza 3317-001-2
012 BUDÍK Soza 3317-001-2  
013 JAKO RYBA VO VODE Soza 3317-001-2  
014 TÝCH PÁR CHVIL Soza 3317-001-2  
015 Z PEKLA ŠŤASTIE Soza 3317-001-2
016 TAK TO BALÍM Soza 3317-001-2  
017 AŽ ŤA RAZ NAJDEM Soza 3317-001-2
018 OSUDNÝ DEŇ Soza 3317-001-2  
019 KALENDÁR Soza 3317-001-2  
020 ZVLÁŠTNÝ SEN Soza 3317-001-2
021 ZA TEBOU Soza 3317-001-2  
022 HRÁM Soza 3317-001-2  
023 TAK SA VRÁŤ Soza 3317-001-2   

ALBUMS
Camille [SVK] R131-00003-2-331 Light In The Storm
: Red Wine; Swing 24; Komu Zvonia; Fast One; Night Of The Ghosts; Dark Forest; B Complex; Light In The Storm; The Celtic Dance; Swing For Functhomas -  06 Tomáš Peško Band
Soza [SVK] 3317-001-2 Kalendár: Pedro; Budík; Jako ryba vo vode; Tých pár chvil; Z pekla šťastie; Tak to balím; Až ťa raz najdem; Osudný deň; Kalendár; Zvláštný sen; Za tebou; Hrám; Tak sa vráť -  21

No comments:

Post a Comment