Tuesday, August 24, 2021

Vabank Unit

 By Thieu Van De Vorst, Praguefrank
SESSIONS  

1994 unknown, CZE – Vabank Unit (David Rajdl [vcl/gt], Marek Mikuláš [vcl/gt], Milan Marek [vcl/mandolin], Jaroslav Teska [vcl/bass gt], + Miroslav Roček [fiddle])
001 SNŮM ZÁVIDÍM / HOLD TO A DREAM UG-0008-2-311
002 PLÁČ NAD KŘÍŽEM / CRY FROM THE CROSS UG-0008-2-311
003 JINÝ PŘÍJMENÍ / THE END OF THE ROAD UG-0008-2-311
004 KOUSEK ŠTRŮDLU UG-0008-2-311
005 SPOLU BUDEM PLOUT ŘEKOU UG-0008-2-311
006 MŮJ PLÁN / BLUE NIGHT UG-0008-2-311
007 VY, KDO ZNÁTE MOU PANÍ / NINE POUND HAMMER UG-0008-2-311
008 ŽIVOT CHTĚL /JULIE ANN UG-0008-2-311
009 SEN / I DON'T BELIEVE YOU'VE MET MY BABY UG-0008-2-311
010 CO Z TOHO MÁM UG-0008-2-311
011 TOULAVÝ BOTY / MY WALKING SHOES UG-0008-2-311
012 BACK UP AND PUSH UG-0008-2-311
1996 Studio V, Třída T.Bati 4091/32, Zlín, CZE – Vabank Unit (Marek Mikuláš [vcl/gt], Milan Marek [vcl/mandolin], Martin Fridrich [vcl/banjo] Jaroslav Teska [vcl/bass gt], + o – Luboš Novotný [dobro], Miroslav Roček [fiddle]. Producer: Pavel Malina)
013 TAJEMSTVÍ Venkow 0076-2-311
014 STRACH Venkow 0076-2-311
015 VŽDYCKY JSI TOUŽIL PLOUT / YOU'D BETTER BE PREPARED Venkow 0076-2-311
016 V HOUPACÍ SÍTI Venkow 0076-2-311
017 OBZOREM PÁDÍ DIVOKEJ KŮŇ Venkow 0076-2-311
018 BÍLEJ DŮM / AGE Venkow 0076-2-311
019 JE TO JAK SEN / BRING HIM YOUR TALENTS Venkow 0076-2-311
020 LETNÍ SNÍH Venkow 0076-2-311
021 V DÁLCE LAMPA SVÍTÍ Venkow 0076-2-311
022 PŘÍSAHEJ Venkow 0076-2-311
023 TVÝCH SLIBŮ MILIONÁŘ Venkow 0076-2-311
024 VABANK HRÁT Venkow 0076-2-311
025 NOVÉ RÁNO Venkow 0076-2-311
026 MOC RÁD SE TOULÁM Venkow 0076-2-311
027 ZA TEBOU JDOU Venkow 0076-2-311
January-March 1998 Studio V, Třída T.Bati 4091/32, Zlín, CZE – Vabank Unit (Marek Mikuláš [vcl/gt], Milan Marek [vcl/mandolin], Martin Fridrich [vcl/banjo] Jaroslav Teska [vcl/bass gt]. Producer: Pavel Malina)
028 PLÁČU NAD TVOU LÁSKOU
029 NECHCI TĚ MÍT
030 DÁIL NEOTÁLEJ
031 LEPŠÍ JE BÝT RÁMEM
032 ZLÁ UMÍŠ BÝT
033 NA DVORKU
034 TĚMY VÁS
035 JEN KDYŽ TO MUSÍ BEJT
036 MÉ PŘÁNÍ
037 NÁHODOU
038 KENTUCKY MANDOLIN
039 TÓNŮ PÁR
040 BÍDA JDE K NÁM
Tracks above issued on album Jen Když To Musí Bejt
October-November 2002* Good Day Records Studio, V Lázních 688,  Jesenice, CZE – Vabank Unit (Marek Mikuláš [vcl/gt], Jan Bíba [vcl/mandolin], Jiří Klement  [vcl/banjo]. Jaroslav Teska [vcl/bass gt])
041 LET IT RAIN GD 029-2  
042 HIGH LONESOME SOUND GD 029-2
043 PUT YOURSELF IN MY PLACE GD 029-2
044 DON'T YOU BELIEVE IN GOD GD 029-2  
045 DRIVIN' NAILS IN MY COFFIN GD 029-2  
046 EVERY TIME YOU SAY GOODBYE GD 029-2  
047 BACK HOME GD 029-2  
048 I NEED YOU SINCE YOU'VE GONE GD 029-2
049 COLORADO COUNTRY MORNING GD 029-2  
050 I HOPE YOU HAVE LEARNED GD 029-2
051 LOSING MY BELIEF GD 029-2
052 I AIN'T BROKE (BUT I'M BADLY BEAT) GD 029-2  
053 WALLS OF TIME GD 029-2   
054 COULD LOVE YOU AGAIN GD 029-2           
*on cover; probably typo, may have been 2001
There is also EP (maxisingle), details unknown

ALBUMS
UMG Country [CZE] UG-0008-2-311 Snům Závidím:
Snům závidím / Hold To A Dream; Pláč nad křížem / Cry From The Cross; Jiný příjmení / The End Of The Road; Kousek Štrůdlu; Spolu budem plout řekou; Můj plán / Blue Night; Vy, kdo znáte mou paní / Nine Pound Hammer; Život chtěl /Julie Ann; Sen / I Don't Believe You've Met My Baby; Co z toho mám; Toulavý boty / My Walking Shoes; Back Up And Push – 94
Venkow [CZE] 07 0076-2-311 Tajemství: Tajemství; Strach; Vždycky jsi toužil plout / You'd Better Be Prepared; V houpací síti; Obzorem pádí divokej kůň; Bílej Dům / Age; Je to jak sen / Bring Him Your Talents; Letní sníh; V dálce lampa svítí; Přísahej; Tvých slibů milionář; Vabank hrát; Nové ráno; Moc rád se toulám; Za tebou jdou – 96
Vabank Unit [CZE] no # Jen Když To Musí Bejt..:  Pláču nad tvou láskou; Nechci tě mít; Dáil neotálej; Lepší je být rámem; Zlá umíš být; Na dvorku; Těmy Vás; Jen když to musí bejt; Mé přání; Náhodou; Kentucky Mandolin; Tónů pár; Bída jde k nám -  98
Good Day [CZE] GD-029-2 Let It Rain: Let It Rain; High Lonesome Sound; Put Yourself in My Place; Don't You Believe in God; Drivin' Nails in My Coffin; Every Time You Say Goodbye; Back Home; I Need You Since You've Gone; Colorado Country Morning; I Hope You Have Learned; Losing My Belief; I Ain't Broke (But I'm Badly Beat); Walls of Time;  Could Love You Again  - 02         

EPs
Unknown promo EP

No comments:

Post a Comment